SökMina sidorBeställ gratis infopaket

Integritetsvillkor 

Integritetsvillkor för kakservice.se – Kakservice AB

Senast uppdaterat; 2016-02-17

Vi på Kakservice AB (Kakservice) respekterar och värnar om den personliga integriteten för alla som besöker våra webbsidor. Informationen som samlas in om dig behandlas och används för att vi ska kunna uppfylla dina önskemål, för administrativa ändamål och även för att förbättra våra produkter och tjänster. Som användare eller besökare av Kakservice:s webbsida accepterar Ni att vara bunden av de riktlinjer som beskrivs dessa integritetsvillkor.

Insamlade personuppgifter kommer inte att lämnas ut till någon utanför Kakservice, våra återförsäljare eller partners som förser dig med en tjänst på uppdrag av oss. Informationen behandlas i enlighet med gällande lagstiftning avseende personligt integritetsskydd och kan inledningsvis lagras eller bearbetas inom eller utanför EU var som helst i världen. 

Du har rätt att få veta vilken information som finns lagrad om dig och att kunna korrigera den vid behov. Vi kommer att göra allt för att uppfylla dina önskemål. 

För att du bättre skall kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.

Insamling av information 

Kakservice erbjuder dig möjlighet att via våra webbplatser beställa produkter eller tjänster, göra förfrågningar eller registrera dig för att ta del av olika typer av material. På dessa webbplatser får vi information om ditt namn, uppgifter om hur du kan bli kontaktad och information som är nödvändig för fakturering. 

För att vi skall kunna förbättra våra tjänster och våra produkter och för att vi skall kunna anpassa vår kommunikation med dig ber vi dig också att, vid sidan av vad som nämns ovan, lämna annan information som kan röra dina intressen, bostadsort och liknande, men även IP-adress, typ av browser, domännamn m m.

Cookies 

En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dators hårdvara. Om du godkänner detta, kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. Kakservice använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för din browser själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig. 

Användning av informationen 

Kakservice hanterar och använder den information som du har lämnat för administrativa ändamål och för att bättre kunna tillfredsställa dina behov och för att kunna ge dig bättre service. Vi kan komma att kontakta dig för marknadsundersökningsändamål eller genom nyhetsbrev och olika erbjudanden genom direkt marknadsföring. 

Ändrade integritetsvillkor 

Kakservice kommer på grund av ändrad lagstiftning eller motsvarande skäl att löpande uppdatera dessa integritetsvillkor. Kakservice rekommenderar dig att läsa igenom villkoren för att vara uppdaterad om hur Kakservice skyddar och hanterar din personliga information.

Rättelse och insyn 

Kakservice strävar efter att all den information som vi behandlar skall vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss på följande adress:

Kakservice AB
Bifrostgatan 44
431 44 Mölndal