Klimatkompensation

Så fungerar klimatkompensation

Klimatkompensation innebär att en viss mängd utsläpp av växthusgaser, som man inte lyckas reducera själv, klimatkompenseras genom åtgärder utanför den egna verksamheten. Det kan göras genom att investera i projekt för framställning av förnybar energi, energieffektivisering, genom trädplantering eller i projekt som bevarar skog.

Kort sagt kan man säga att de utsläppsminskningar som ett kompensationsprojekt skapar utgörs av skillnaden mellan de utsläpp som skulle ha skett utan projektet, och de minskade utsläpp som sker tack vare projektet.

Många klimatkompensationsprojekt ger utöver själva klimatnyttan fler positiva sociala och ekonomiska effekter i utvecklingslandet där projektet skapas. De kan skapa nya arbetstillfällen, förbättra hälsan hos lokalbefolkningen, ge ekonomisk trygghet och ge en mer stabil eltillförsel till lokalbefolkningen.

Kontakta oss

  • Vardagar: 07.30-17.00
  • Kakservice AB
    Kunskapsgatan 9
    431 44 Mölndal
  • Miljödiplom
  • NPA
  • Friends företagsvän
  • AAA

Vi erbjuder klasser och lag möjlighet att enkelt tjäna pengar och förverkliga drömmar.